Adress o Ägarbyten, Kontakt

Vill Du via email kontakta styrelsen för Trummenäs vägars samfällighetsförening t ex meddela en adressändring, ett husägarbyte, ett förslag, ny hemtjänstbrukare etc ; gör det genom att kopiera adressen nedan, klistra in den i det epostprogram, som Du använder, och skicka Ditt meddelande. 

kontakt@trummenas-vs.se

Vill Du speciellt kontakta kassören använder Du i stället adressen

kassor@trummenas-vs.se